Online-brackets is jest systemem, który pozwala na przeprowadzanie turniejów online.

Począwszy od formatu pojedyńczej przegranej, poprzez podwójnej przegranej jak i każdy z każdym.

Główne cechy:

 • wiele formatów turniejów
 • stała baza zawodników
 • pełna automatyzacja losowania
 • live scoring
 • rankingi
 • rozstawienie zawodników
 • eksport to excela

Just zapisz się i rozpocznij!

Jeśli nie pamiętasz hasła kliknij 'Przypomnij hasło' na stronie logowania

Postępuj według instrukcji aby stworzyć nowe hasło.

Lub skontaktuj się na info@online-brackets.com

Po zalogowaniu, używtkownik widzi listę swoich turniejów, rankingów i zawodników.

Kliknij 'Nowy turniej' lub 'Nowy zawornik' aby rozpocząć.

Kliknij nazwę turnieju aby nim zarządzać

Kliknij nazwę zawodnika zby zmienić jego dane.

Istnieje wiele metod zarządzania zawodnikami.
 1. Zawodnicy mogą być dodani/usunięci na głównej stronie po zalogowniu.
 2. Zawodnicy mogą być dodani na stronie zarządzania turniejem

 3. Gdy turniej już jest rozgrywany, zawodnicy mogą być dodani za pomocą przycisku 'Późna rejestracja'.
  W przykadku formatu round-robin, dana grupa będzie wygenerowana od nowa.
  Dla normalnych formatów, po dodaniu zawodnika może on być umiejscowiony gdziekolwiek w tabeli po kliknięciu małego ludzika nad meczem.

Po kliknięciu 'Nowy turniej' na stronie głównej, użytkownik widzi ekran informacji ogólnych.

Wprowadź nazwę, opcjonalną datę i lokazizację i wybierz format.

 • Typ meczu - POJEDYNCZY lub PODWOJNY
 • Ilość grup
 • Puchar (optionalny) - użytkownik decyduje ilu graczy z KAŻDEJ grupy awansuje do pucharu.

Po wciśnięciu przycisku 'Stwórz turniej' widoczna jest strona zarządzania turniejem.

Strona jest podzielona na 4 sekcje:

 • Na górze ekranu można dodać zawodników do systemu i turnieju
 • Lewa kolumna prezentuje aktualnych zawodników w systemie
 • Środkowa kolumna prezentuje zawodników przypisanych do turnieju
 • Prawa kolumna to rozstawienie zawodników

W celu dodanie zawodnika do turnieju należy albo dodać nowego na górze ekranu lub wybrać go (wiele za pomocą przycisków ctrl i shift) i przycisnąć strzałkę po prawej stronie

Aby zarządzać rozstawieniem należy wyvrać zawodników w środkowej kolumnie i wcisnąć kolejną strzałkę.

W celu zmiany rozstawienia należy wybrać zawodnika i przeciągnąc w górę lub dół (drag and drop)

Po rozpoczęciu można również zmienić podstawowe informacjeklikając przycisk 'Turniej'.

W celu podzielenia się turniejem należy wbrać przycisk 'Podziel się':

faq.8.desc=

W celu zmiany danych meczu należy kliknąć ikonkę 'edycji' nad meczem:

Pojawi się okno edycji meczu

 • Zmień wynik meczu
 • Zmień stan (zaplanowany, rozgrywany i zakończony)
 • Informacje dodatkowe (data, miejsce)
 • Informacje dodatkowe pojawią się nad meczem

To change given match data just click the 'edit' icon above it:

It will make edit window appear

 • Change player score
 • Modify match state (scheduled, in progress and complete) - results in match colorchange
 • And additional information (date, place or any other)
 • Additional information will be displayed above the match

Automatyczne losowanie ma miejsce:

 1. w przypadku round robin w fazie pucharowej:
  • Zwycięzca grupy 1 będzie rozstawiony z numerem 1.
   Zwycięzca grupy 2 będzie rozstawiony z numerem 2.
   Zwycięzca grupy n będzie rozstawiony z numerem n.
  • Jeśli 2 zawodników z danej grupy zakwalifikuje się do fazu pucharowej, system zapewni, że gracz z numerem 1będzie grał z zawodnikiem numer 2 z innej grupy.
  • Gdy awansuje 3 zawodników zawodnik nr 1 będzie grał z numerem 3, a 2 z nr 2 z innej grupy.
 2. W przypadku turnieju podwójnej przegranej system przeprowadzi losowanie gdy wszystkie mecze przed fazą pucharową zostaną zakończone.

Reguły rozstawiania

 1. DLa round robin rozstawienie wygląda następująco
  • Zawodnik rozstawiony z numerem 1 jest pierwszym zawodnikiem w grupie 1.
  • Zawodnik rozstawiony z numerem 2 jest pierwszym zawodnikiem w grupie 2.
  • I tak dalej
  • Gdy wszyscy rozstawieni zawodnicy są rozmiesczemi w grupach reszta jest umieszczana losowo
 2. Dla SKO i DKO reguły są następujące
  • Zawodnik rozstawiony z numerem 1 jest umieszczony na górze tabeli.
  • Zawodnik rozstawiony z numerem 2 jest umieszczony na dole tabeli.
  • Zawodnicy nierozstawieni umieszczani są losowo.
  • Gdy automatyczne rozmieszczanie zawodników jesy wyłączone, tabela zostanie stworzona na podstawie miejsc w grupach.

W celu dodania rankingu kliknij 'Nowy ranking' na stronie głównej:

Pojawi się okno dodawania rankingu.

Po wpisaniu nazwy pojawi się on na liście.

Lista rankingów:

Podgląd za pomocą ikony szkła powiększającego.

Kliknij nazwę w celu zarządzania rankingiem. (ustawienia punktów oraz dodawanie turniejów)

faq.11.desc=

W celu zarządzania logotypami kliknij 'Logo' w menu głównym:

Pojawi się ekran zarządzania logotypami

Można wgrać jedno logo UŻYWTKOWNIKA, które pojawi się obok nazwy użytkownika

Można wgrać wiele logotypów TURNIEJOWYCH, któ®e następnie mogą być używane w turniejach

Aby zarządzać logotypami danego turnieju kliknij przycisk 'Logo' na stronie zarządzania turniejem

Pojawi się strona zarządzania logotypami turnieju

Strona pokazuje wszystkie loga turniejowe dostępne w systemie. Aby wybrać zaznacz haczyk obok loga.

To manage logos click 'My logos' in the top bar:

Manage logos page will appear

You can upload one USER logo that will appear next to your name in tournament view

You can upload multiple TOURNAMENT logos to your repository which can be later used in the tournament

To manage tournament logo click 'Manage logos' button in your tourmanent view

You will enter manage logo page

This page displays all tournament logos you uploaded in 'My logos' page. To select current tournament logo just select checkbox next to it.

Aby pozwolić na rejestrację zawodników wybierz opcję 'zapisy zawodników' podczas tworzenia lub edycji turnieju

Po utworzeniu turnieju w sekcji informacji o turnieju można podać wiadomość, która zostanie wysłana do użytkownika po zapisaniu.

Publiczny widok turnieju posiada przycisk 'Zapisz się').

Kliknięcie tego przycisku ukażę formularz rejestracji.

Użyć przycisku 'Uczestnicy'.

Pojawi się ekran zarządzania uczestnikami. Przedstawiona jest lista zawodników czekających na potwierdzenie.

Po zatwierdzeniu zawodnika pojawi się okno z dodatkowymi opcjami.

 • Stworzenie nowego zawodnika
 • Wybranie istniejącego zawodnika z bazy.

Wybierz 'Miejsca' z menu głównego

Stwórz, edytuj lub usuń miejsca.

Idź do turnieju i wybierz miejsce z listy.

Użytkowni teraz widzą dodatkowe informacje o miejscu rozgrywania turnieju

Wybierz 'Zdalna aktualizacja wyników' podczas tworzenia turnieju

W celach bezpieczeństwa każdy mecz posiada kod PIN.
Są one generowanie automaczynie, można jednak zmienić je samemu.

Kod PIN widoczny jest na stronie edycji meczu.

Zawodnicy mogą zmieniać wynik za pomocą przycisku 'Zdalna aktualizacja wyników'.

Widoczna jest lista wszystkich meczy

Po wybraniu meczy proszeni są o kod PIN.

Po podaniu poprawnego kodu PIN mogą używać przycisków + i - aby zmienić wynik.